lord John Gort

John Gort

*1886 †1946. Engelsk marskalk. Generalstabschef 1937-1938, överbefälhavare för brittiska armén 1939, ledde expeditionskåren i Frankrike 1939-1940, guvernör på Gibraltar 1941-1942, guvernör på Malta 1942-1944 och överkommisarie i Palestina från 1944.
*1886 †1946. British marshal. Chief of the general staff 1937-1938, supreme commander of the British army in 1939, commander in chief of the British Expeditionary force in France 1939-1940, governor in Gibraltar 1941-1942, governor in Malta 1942-1944 and high commissioner in Palestine from 1944.