Victor Fortune

Victor Fortune

*1883 †1949. Generalmajor. Befälhavare för 51a brittiska divisionen i Frankrike 1937-1940. Tillfångatagen av tyskarna och satt krigsfånge 1940-1945.
*1883 †1949. Major general. Commander of the 51st British division in France 1937-1940. Captured by the Germans and prisoner of war 1940-1945.