sir William Dobbie

sir William Dobbie

*1879 †1969. Generallöjtnant. Överbefälhavare i Malaya 1935-1939 och guvernör på Malta 1940-1942.
*1879 †1969. Lieutenant general. Supreme commander in Malaya 1935-1939 and Governor in Malta 1940-1942.