sir John Dill

John Dill

*1881 †1944. Engelsk marskalk. Överbefälhavare i Palestina och Transjordanien 1936-1937, chef för imperiets generalstab 1940, ledde den brittiska militärdelegationen i Washington från 1941.
*1881 †1944. British marshal. Supreme commander in Palestine and Trans-Jordan 1936-1937, chief of the Imperial general staff in 1940, lead the British military delegation in Washington from 1941.