Henry Curtis

Henry Curtis

*1888 †1964. Generalmajor. Befälhavare för 46e och 49e divisionerna i Frankrike 1939-1943.
*1888 †1964. Major general. Commander of the 46th and 49th division in France 1939-1943.