sir Alan Cunningham

Allan Cunningham

*1887 †1984. Engelsk general och artilleriofficer. Besegrade hertigen av Aosta och intog Addis Abeba 1941. Förde befälet över 8e armén i Libyen i november 1941. Överbefälhavare på Irland 1943 och överkommisarie i Palestina i november 1945.
*1887 †1984. British general and artillery officer. Defeated the duke of Aosta and took Addis Abeba in 1941. Commander of the 8th army in Libya in November 1941. Supreme commander in Ireland 1943 and high commissioner in Palestine in November 1945.