sir Claude Auchinleck

Claude Auchinleck

*1884. General and kommendant för det berömda Punjab-regementet 1930, chef för en armékår i den brittiska expeditionsstyrkan i Frankrike 1939, chef för de brittiska styrkorna i Narvik 1940. Överbefälhavare i Indien i april 1941 och juni 1943, efterträdde Wavell i Mellersta Östern i juli 1941.
*1884. General and commandant of the famous Punjab regiment in 1930, chief of one army corps in the British expedition force in France 1939, chief of the British forces in Narvik 1940. Supreme commander in India in April 1941 and once more in June 1943, succeeded Wavell in the Middle East in July 1941.