sir Harold Alexander

Harold Alexander

*1891. Fältmarskalk som bland annat organiserade reträtten från Dunkerque och ledde fälttåget på Sicilien. Befälhavare för de brittiska styrkorna i Burma 1942, efterträdde Auchinleck som befälhavare i Nordafrika och förde befälet över de allierade styrkorna i Italien 1943. Generalguvernör i Kanada i oktober 1945.
*1891. Field marshal and one of the last that left Dunkerque. Commander of the British forces in Burma in 1942, succeeded Auchinleck as commander in North Africa and lead the allied forces in Italy in 1943. General governor in Canada in October 1945.