sir Arthur Tedder

Arthur Tedder

*1890. Engelsk flygmarskalk. Befälhavare för Medelhavets flygkommando i februari 1943. Chef för flygstaben i oktober 1945.
*1890. British air marshal. Commander of the air force in the Mediterranean in February 1943. Chief of the flight staff in October 1945.