sir John Slessor

sir John Slessor

*1898. Engelsk flygmarskalk. Chef för det brittiska kustflyget i november 1942. Befälhavare för det brittiska flyget i Medelhavet i januari 1944.
*1898. British air marshal. Chief of the British coastal air force in November 1942. Commander of the British air force in the Mediterranean in January 1944.