sir Keith Park

Keith Park

*1892. Engelsk flygmarskalk. Chef för en jaktflottilj under slaget om England 1940-1941, befälhavare för det brittiska flyget i Medelhavet 1942 och chef för flygstridskrafterna i Sydostasien i februari 1945.
*1892. British air marshal. Chief of a fighter wing during the Battle of Britain 1940-1941, commander of the British air force in the Mediterranean 1942 and chief of the air force in South east Asia in February 1945.