sir Cyril Newall

sir Cyril Newall

*1886. Engelsk flygmarskalk. Chef för det engelska flygvapnet 1937-1940. Generalguvernör på Nya Zeeland i februari 1941.
*1886. British air marshal. Chief of the RAF 1937-1940. General governor in New Zealand in February 1941.