sir Arthur Harris

Arthur Harris

*1892. Flygmarskalk. Chef för det brittiska bombflyget 1942. Inledde 1000-pans bombningen av Tyskland.
*1892. Air marshal. Chief of the British bomber command in 1942. Started the 1000-planes bombing of Germany.