sir William Douglas

sir William Douglas

*1893. Engelsk flygmarskalk. Befälhavare för flygstridskrafterna i Storbritannien 1940-1942, chef för flygkommandot i Mellersta Östern i november 1942, chef för det brittiska kustflyget i januari 1944 och chef för de brittiska ockupationsstyrkorna i Tyskland i maj 1945.
*1893. British air marshal. Commander of the British air force 1940-1942, chief of the air commando in the Middle East in November 1942, chief of the British coastal air force in January 1944 and chief of the British occupation forces in Germany in May 1945.