Owen Boyd

Owen Boyd

*1889. Flygmarskalk. Utnämnd till överbefälhavare för flyget i Mellersta Östern men tvingades nödlanda i Italien på väg till Kairo där han skulle tillträda sin befattning. Han togs tillfånga i november 1940 men lyckades fly 1944.
*1889. Air marshal. Appointed to Supreme commander of the air force in the Middle East but was forced to an emergency landing in Italy on his way to Cairo where he was supposed to enter upon his duty. He was captured in November 1940 but managed to escape in 1944.