sir Douglas Bader

Douglas Bader

Íverstel÷jtnant. 23 registrerade segrar.
Wing commander. 23 confirmed victories.