René Massigli

Massigli

*1888. Ambassadör i Ankara 1938, avskedades av Petain 1940. Medlem i Franska befrielseutskottet i Alger 1942. Ambassadör i London 1944.
*1888. Ambassador in Ankara in 1938 and dismissed by Petain in 1940. Member of the French liberation committee in Alger in 1942. Ambassador in London in 1944.