Edouard Herriot

Edouard Herriot

*1872. Borgmästare i Lyon, konseljpresident mm under 20 och 30-talet. Tillhörde oppositionen mot Petain och Laval 1940. Fördes till koncentrationsläger i Tyskland 1942, befriad av röda armén i april 1945. Talman i franska nationalförsamlingen i januari 1947.
*1872. Mayor in Lyon. Cabinet president etc. during 1920 and 1930`s. Belonged to the opposition against Petain and Laval in 1940. Was put in concentration camp in Germany 1942, liberated by the Red Army in April 1945. Chairman in the French National Assembly in January 1947.