Felix Gouin

Felix Gouin

*1884. I opposition mot Petain och Laval vid nationalförsamlingen i Vichy 1940. Flyttade till Alger i september 1943, efterträdde de Gaulle som regeringschef 1946. Vice konseljpresident i Bidault`s kabinett.
*1884. In opposition against Petain and Laval in the National Assembly in Vichy 1940. Moved to Alger in September 1943, succeeded de Gaulle as head of government in 1946. Vice cabinet president in Bidault`s cabinet.