Paul Baudouin

Paul Baudouin

*1884. Generaldirektör för Indokinas bank, utrikesminister 1938, sekreterare i krigskabinettet i maj 1940. Reynauds politiske och finansielle rådgivare, utrikesminister i Petains regering juni-oktober 1940 och efterträddes av Laval.
*1884. Director general of the Bank of Indo China, foreign minister 1938, secretary in the war cabinet in May 1940. Political and financial advisor in Reynaud`s government, foreign minister in Petain`s government in June-October 1940 when he was succeeded by Laval.