Emile Muselier

Emile Muselier

*1882. Fransk amiral och den ende av Frankrikes amiraler som vägrade erkänna Pétains vapenstillestånd och anslöt sig till de Gaulle. Övertog ledningen av de fria franska flyg och sjöstridskrafterna. Avgick 1942.
*1882. French admiral and the only one of 50 French admirals who refused to accept Petain`s armistice and joined de Gaulle`s free French forces over whom he had command. Resigned in 1942.