Jean Decoux

Jean Decoux

*1884. Fransk amiral. Chef för de franska flottstyrkorna i fjärran östern 1939, generalguvernör i Indokina 1940. Överkommisarie för de franska besittningarna i Östasien 1941.
*1884. French admiral. Chief of the French naval forces in the Far East in 1939, general governor in Indochina in 1940. Commissary of the French possessions in East Asia in 1941