Francois Darlan

Darlan

*1881 †1942. Fransk amiral som ledde en styrka marinsoldater på västfronten under första världskriget. Amiral och befälhavare över franska flottan 1939. Ingick i Petains kabinett som marinminister 1939, utrikes och inrikesminister 1941-1942. Chef för samtliga försvarsgrenar i maj 1942. Statschef i Franska Nordafrika i december 1942. Mördad av en fransk journalist på julafton 1942.
*1881 †1942. French admiral who lead a marine force on the western front during ww1. Admiral and commander of the French fleet in 1939. Minister in Petain`s Vichy-administration, naval minister 1939, foreign minister and minister of the interior 1941-1942. Commander of all armed forces in May 1942. Head of state in French North Africa in December 1942. Was murdered by a French journalist on Christmas Eve 1942.