Jean-Marie Abrial

Jean-Marie Abrial

*1889. Fransk amiral som var ubåtskapten under första världskriget. Viceamiral och eskaderchef i Medelhavsflottan 1936. Marinkomendant i Toulon 1939. Ledde försvaret av Dunkerque under evakueringen 1940. Guvernör i Algeriet 1940, vice marinminister i Vichy-regeringen 1942. Arresterad 1944.
*1889. French admiral who was submarine captain during ww1. Vice admiral and squadron chief in the French Mediterranean fleet 1936. Naval commander in Toulon 1939. Lead the defence of Dunkerque during the evacuation 1940. Governor in Algeria 1940, vice naval minister in the Vichy-administration 1942. Was arrested in 1944.