Henri Philippe Petain

Henri Petain

*1856. Fransk marskalk. Vice konseljpresident i Reynauds kabinett i maj 1940, bildade regering i juni 1940 och ingick vapenstillestånd med tyskarna i Compiègne. Petain och Laval samarbetade med tyskarna i Vichyregeringen. Efter rättegång i Paris dömdes Petain till döden i augusti 1945 som landsförrädare men benådad till livstids fängelse.
*1856. Marshal of France. Vice cabinet president in Reynaud`s cabinet in May 1940, formed government in June 1940 and signed the armistice truce in Compiègne. Petain and Laval cooperated with the Germans in the Vichy administration. After trial in Paris Petain was sentence to death penalty in August 1945 but reprieved to lifetime in prison.