Pierre Koenig

Joseph Koenig

*1898 †1970. Fransk general. Officer i Främlingslegionen och deltog i striderna vid Narvik 1940. Den första officer som anslöt sig till de Gaulle. Utmärkte sig vid striderna vid Tobruk 1942. Överbefälhavare för de franska styrkorna i Storbritannien 1944. Militärguvernör i Paris 1944 och överbefälhavare för de franska ockupationstrupperna i Tyskland i juli 1945.
*1898 †1970. French general. Officer in the French foreign legion and took part in the fighting at Narvik 1940. The first officer who joined de Gaulle in London. Distinguish by the battles at Tobruk in 1942. Commander of the French forces in Great Britain in 1944. Military governor in Paris in 1944 and commander for the French occupation forces in Germany in 1945.