Alphonse Juin

Alphonse Juin

*1888 †1967. Fransk general och generalstabschef i Nordafrika i december 1939. Tillfångatagen under försvaret av Lille 1940 men frigiven på Vichyregeringens begäran. Överbefälhavare i Marocko 1941, efterträdde Giraud som överbefälhavare i Nordafrika 1942. Ledde de franska trupperna i Italien 1943 och fransk generalstabschef i augusti 1944.
*1888 †1967. French general and chief of staff in North Africa in December 1939. Captured during the fighting at Lille 1940 but released on request of the Vichy administration. Commander in Morocco 1941, succeeded Giraud as commander in North Africa in November 1942. Lead the French forces in Italy 1943 and French chief of staff in August 1944.