Henri Giraud

Henri Giraud

*1879 †1949. Fransk general. Överbefälhavare för den franska nordfronten då han i maj 1940 blev tillfångatagen och internerad på slottet Königstein varifrån han rymde i april 1942. Tog befälet över de franska trupperna i Nordafrika på uppdrag av Darlan i november 1942. Det rådde stora motsättningar mellan Giraud och de Gaulle och han avgick efter förhandlingar i april 1944.
*1879 †1949. French general. Commander on the French North front when he was captured and detained in the castle Königstein in May 1940. He escaped in April 1942. Took command of the French troops in North Africa by order of Darlan in November 1942. There where a lot of antagonism between Giraud and de Gaulle and Giraud resigned in April 1944.