Maurice Gustave Gamelin
Maurice Gamelin
*1872 †1958. Fransk general som tjänstgjorde under Joffre under första världskriget. Militärbefälhavare i Syrien 1925-1927, generalstabschef 1931, generalinspektör för armén 1935 och överbefälhavare för de fransk-brittiska arméerna 1939. Fråntagen befälet efter motgångarna i maj 1940, deporterad till Tyskland 1943 men befriad av de allierade i maj 1945.
*1872 †1958. French general who served under Joffre during ww1. Military commander in Syria in 1925-1927, chief of staff in 1931, inspector general of the army in 1935 and commander of the French-British army`s in 1939. Replaced after the setback in May 1940, deported to Germany in 1943 and liberated by the allies in May 1945.