Georges Catroux

Georges Catroux

*1879 †1969. Fransk general som tjänstgjorde länge i Mellanöstern när han 1940 blev hemkallad av Petain men flög istället till de Gaulle i London. Överbefälhavare för de franska styrkorna i Levanten 1941. Medlade i konflikten mellan Giraud och de Gaulle. Generalguvernör i Algeriet 1943 och ambassadör i Moskva 1945.
*1879 †1969. French general who served long time in the Middle East when Petain sent for him, but instead he vent to de Gaulle in London to join the free French forces. Commander of the French forces in Levanten in 1941. Act as mediator in the conflict between Giraud and de Gaulle. General governor in Algeria in 1943 and ambassador in Moscow in 1945.