Rudolf Waldén

Rudolf Waldén

*1878. Officer i tsararmén och deltog i frihetskriget 1918. Krigsminister mars-1940-december 1944.
*1878. Officer in the Russian tsar army and took part in the liberty war 1918. Minister of war March 1940-December 1944.