Väinö Tanner

Tanner

*1881. Finsk socialdemokratisk politiker och statsminister 1926-1927, finansminister 1937-1939, utrikesminister 1939-1940 och handelsminister 1941-1942. Anklagad i krigsansvarighetsprocessen i Helsingfors efter kriget och dömd till 5½ års fängelse i februari 1946.
*1881. Social democratic politician and prime minister 1926-1927, minister of finance 1937-1939, foreign minister 1939-1940 and minister of trade 1941-1942. Accused in the war process in Helsinki after the war and sentenced to 5½ years in prison in February 1946.