Risto Ryti

Risto Ryti

*1889. Statsminister i november 1939 och valdes i december 1940 till president. Underhandlade med tyskarna och avgick därför 1944. Anklagades i krigsansvarighetsprocessen i Helsingfors och dömdes till 10 års fängelse.
*1889. Prime minister in November 1939 and was elected president in December 1940. negotiated with the Germans and because of that he resigned in 1944. Accused in the war process and sentenced to 10 years in prison in February 1946.