Otto Ville Kuusinen

*1881. Finsk kommunistledare som bildade en prorysk regering 1939 i Terijoki. Ordförande för den nya karelsk-finska sovjetrepubliken i mars 1940. Vice president i Sovjetunionens högsta råd 1940, invald i kommunistiska partiets centralkommitté i februari 1941.
*1881. Finnish communist leader who formed a pro-Russian government 1939 in Terijoki. Chairman in the new Karelian-Finnish Soviet republic in March 1940. Vice president in Supreme Soviet council in 1940, elected into the communist party`s central comity in February 1941.