Yrjö Koskinen

Yrjö Koskinen

Finskt sändebud i Moskva 1939.
Finnish minister in Moscow 1939.