Toivo Kivimäki

Toivo Kivimäki

*1886. Finsk statsminister 1932-1936. Sändebud i Berlin 1940-1944. Anklagad i krigsansvarighetsprocessen och dömd till 5½ år fängelse i februari 1946.
*1886. Prime minister 1932-1936.Minister in Berlin 1940-1944. Accused in the war process and sentenced to 5½ years in prison in February 1946.