Carl J.A. Enckell

Carl J.A. Enckell

*1876. Utrikesminister 1918-1919, 1922, 1924 och 1944. Sändebud i Paris och delegat i NF.
*1876. Foreign minister 1918-1919, 1922, 1924 and 1944. Emissary in Paris and delegate in the UN.