Paavo Talvela

Paavo Talvela

*1897. Finsk general som deltog i frihetskriget 1918. Ledde under vinterkriget en armékår norr om Ladoga där han vann segrarna vid Tolvajärvi och Ägläjärvi. I slutet av vinterkriget befälhavare i Taipalesektorn på Karelska näset.
*1897. Finnish general who took part in the liberty war 1918. Lead during the winter war an army corps north to Ladoga where he won the victory at Tolvajärvi and Ägläjärvi. By the end of the war he commanded the forces at the Taipale sector on the Karelian neck of land.