Aarne Sihvo

Aarne Sihvo

*1889. Finsk general som deltog i frihetskriget 1918. Chef för krigshögskolan 1924, befälhavare för krigsmakten 1926-1933. Chef för befolkningsskyddet 1939.
*1889. Finish general who took part in the liberty war in 1918. Chief of the military academy 1924, commander of the armed forces 1926-1933. Chief of the interior protection 1939.