Hugo Österman

Hugo Österman

*1892. Österman var befälhavare för de finska styrkorna på karelska näset.
*1892. Commander of the Finnish forces on the Karelian neck of land.