Harald Öhqvist

Harald Öhqvist

*1892. Finsk general som deltog i erövringen av Viborg under frihetskriget. Gjorde upp försvarsplanerna för Karelska näset och kommenderade högra flygeln på Näset under vinterkriget.
*1892. Finnish general who took part in the conquest of Vyborg during the liberty war 1918. Made up the defence plan for the Karelian neck of land and commanded the right wing during the winter war.