Gustaf Mannerheim

Gustaf Mannerheim

*1867. Marskalk av Finland. Kavalleriofficer i tsararmén, deltog i det rysk-japanska kriget 1904-1905. Chef för en kavalleridivision i Polen och Galizien under första världskriget. Ledde den finska frihetsarmén 1918. Överbefälhavare i de båda finsk-ryska krigen 1939-1940 och 1941-1944. Efterträdde Ryti som president i augusti 1944.
*1867. Marshall of Finland. Cavalry officer in the Russian Tsar army and took part in the Russian-Japanese war in 1904-1905. Commander of a cavalry division in Poland and Galizia during ww1. Lead the Finnish liberty army 1928. Commander of the armed forces during both Finnish-Russian war 1939-1940 and 1941-1944. Succeeded Ryti as president in 1944.