Lauri Malmberg

Lauri Malmberg

*1888. Finsk general. Chef för skyddskårerna 1921 och för hemmafronten 1941.
*1888. Finnish general. Chief of the protective force 1921 and the domestic force 1941.