Jarl Lundqvist

Jarl Lundqvist

*1896. Finsk general. Chef för de finska luftstridskrafterna 1932. Överbefälhavare för den finska krigsmakten i juli 1945.
*1896. Finnish general. Chief of the Finnish air force 1932. Commander of the Finnish armed forces in July 1945.