Erik Heinrichs

Heinrichs

*1890. Deltog i frihetskriget 1918. Ledde försvaret av Taipalesektorn på Karelska näset vinterkriget. Befälhavare vid slutstriderna och reträtten vid Summa 1940. Överbefälhavare för finska krigsmakten januari-juni 1945.
*1890. Took part in the liberty war 1918. Lead the defence of the Taipale sector on Karelian neck of land during the winter war. Commander during the final fighting at Summa 1940. Commander of the Finnish armed forces January-June 1945.