Axel Airo

Axel Airo

*1898. Chef för det finska högkvarterets operativa avdelning under vinterkriget 1939-1940
*1898. Chief of the Finnish headquarters operative section during the winter war 1939-1940.