Georg-Hans Reinhardt

Georg-Hans Reinhardt

*1887 †1963. Generalöverste. Befälhavare för 41a pansarkåren 1940-1941, befälhavare för 3e pansararmén på Östfronten 1941-1944.
*1887 †1963. Colonel general. Commander of the 41st Armoured Corps 1940-1941, Commander of the 3rd Armoured Army on the Eastern front 1941-1944.