Walter Model

Walter Model

*1891 †1945. Fältmarskalk. Ledde 3e pansardivisionen mot Moskva 1941, efterträdde Manstein som överbefälhavare på den ukrainska fronten i april 1944, befälhavare på Västfronten i september 1944. Begick självmord 1945.
*1891 †1945. Field Marshal. Lead the 3rd Armoured Division against Moscow in 1941, succeeded Manstein as Supreme Commander on the Ukrainian front in April 1944, Commander in West in September 1944. Committed suicide in 1945.