Paul Conrath

Paul Conrath

General och chef för pansardivisionen "Herman Göring" i Nordafrika.
General and chief of the "Herman Göring" Division in North Africa.