Ernst-Günter Baade

Ernst-Günter Baade

Generalmajor och chef för 90e pansarinfanteridivisionen.
Major general and chief of the 90th armoured Division.